V Sloveniji beležimo porast okužbe s HIV

Objavljeno Četrtek, 25 Avgust 2016
Napisal Super User

Kondom je najboljša zaščita pred virusom HIV in pred drugimi spolno prenesenimi okužbami, katerih porast beležimo tudi v Sloveniji. Še posebej izpostavljene spolno prenesenim okužbam so osebe, ki pogosto menjavajo spolne partnerje. Poleg povečanega števila novo odkritih primerov hepatitisa B in C ter drugih spolno prenesenih okužb (npr. sifilisa) v zadnjem letu v Sloveniji beležimo izrazit porast novo odkritih primerov okužbe s HIV. Varnejše spolno vedenje z redno in dosledno uporabo kondoma je skupaj s testiranjem na HIV še posebej pomembno za vse:

-       ki imajo nezaščitene spolne odnose z več partnerji, še posebej za tiste, ki imajo nezaščitene analne spolne (zaradi večje možnosti izpostavitvi okuženi krvi in s tem prenosa okužbe),

-       ki imajo znake in bolezenske težave ali bolezenska stanja, ki bi lahko kazali na okužbo s HIV ali aids,

-      z znaki in bolezenskimi težavami spolno prenesene okužbe in hepatitisoma B ali C (spolno prenesene okužbe povečujejo možnost prenosa okužbe s HIV),

-       ki si injicirajo droge in souporabljajo nesterilen pribor za injiciranje,

-       ki imajo veliko število spolnih partnerjev,

-       partnerje oseb, ki živijo s HIV,

-       ki menijo, da so se izpostavili okužbi s HIV.

Preverite, ali obstaja možnost, da ste bili izpostavljeni okužbi s HIV (https://aspo.mf.uni-lj.si/#/) in se o tem pogovorite s svojim zdravnikom,  ki bo opravil tudi brezplačno zaupno testiranje.

Anonimno in brezplačno se lahko testirate na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Moški, ki imate spolne odnose z moškimi, se lahko testirate tudi v skupnosti (www.kajisces.si).

PRIHAJA PRVA SLOVENSKA APLIKACIJA ZA PREPOZNAVANJE TVEGANJA ZA SPOLNO PRENOSLJIVO OKUŽBO

Objavljeno Torek, 14 Junij 2016
Napisal Super User

 

Strokovnjaki UKC Ljubljana in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so skupaj s študenti Medicinske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Ekonomske fakultete, Inštitutom Jožefe Štefana in računalniškim podjetjem predstavili prvo spletno aplikacijo na temo spolno prenosljivih okužb ASPO. Gre za prvo interaktivno spletno aplikacijo v Sloveniji na temo informiranja in zgodnjega prepoznavanja spolno prenosljivih okužb v slovenskem jeziku, namenjeno najrazličnejšim uporabnikom, s poudarkom na mladih.

 

Aplikacija je odgovor stroke na najrazličnejše aplikacije za zmenke, ki jih uporablja vse več uporabnikov, pri čemer pa se mnogi ne zavedajo najrazličnejših tveganj, ki so jim izpostavljeni, predvsem možnosti spolno prenosljivih okužb in njihovih posledic za zdravje. 

 

Spletna aplikacija vsebuje opise bolezenskih znakov, značilnosti posameznih spolno prenosljivih okužb, opise namišljenih primerov bolnikov s spolno prenosljivo okužbo, opis zaščite pred spolno prenosljivimi okužbami z uporabo kondomov in opis poteka obravnave v ambulanti za spolno prenosljive okužbe. V aplikacijo je vključen tudi vprašalnik, ki zajema vprašanja o konkretnem tveganem spolnem vedenju uporabnika, in mu glede na njegove odgovore poda informativno oceno tveganja za  in napotek za morebitno nadaljnje ukrepanje. Pomembna prednost aplikacije je, da ne nudi le informacij, temveč tudi ozaveščanje o varni spolnosti in svetovanje ter konkretne napotke v primeru resničnega tveganja.

 

Aplikacija pomeni pomembno novost v slovenskem prostoru in tudi v svetovnem merilu sodi  med aplikacije z najkompleksnejšo vsebino o spolno prenosljivih okužbah. Širši javnosti omogoča strokoven, z modernimi tehnologijami podprt vir informacij in možnost, da natančneje opredelijo svoje zdravstvene težave in pravočasno obiščejo zdravnika. 

 

Dostopna je na naslednji povezavi: https://aspo.mf.uni-lj.si/#/